SCD1004-RD曲杆道闸

更新:2015/6/8 15:48:24
  • 产品品牌 门禁停车场系统
  • 产品型号 SCD1004-RD曲杆道闸
产品介绍
技术参数

1 减速电机:功率300W;电源电压:AC220+5%、-15%V
 

2 杆长度(100*45铝合金方管):

   直杆≤6M   曲杆≤5M  折叠杆≤5M  栅栏杆≤4M
 

3 闸杆起落时间:4-6秒

 

4 使用环境温度:-15°C—+60°C

 

5 相对湿度:小于95%

 

6 闸杆中心高度:930MM

 

7 输入接口:+12V电平信号或脉宽﹥100MS的脉冲信号

   驱动电流﹥10MA

 

8 通信接口:RS485电器标准

   通信距离:≤1200米

 

9 外形尺寸:374MM*284MM*1110MM

更多产品